ACTC - Asociación Corredores Turismo Carretera - TCP - Multimedia - Jornada Final de TC Pista en Paraná 2016.